Genopdag din 

autentiske, indre power

- og få mere ro, balance og overskud i dit liv - som menneske, partner, forælder, leder - som DIG!

"Vær dig selv - alle andre er allerede optaget"

Oscar Wilde

Mette Brynnum

Mit navn er Mette Brynnum og jeg arbejder med Energy Management - hvordan du bevidst arbejder med, udvikler og sætter målrettede intentioner for din personlige energi.

På den måde har jeg i mere end 20 år hjulpet mennesker med professionel og personlig transformation - som breathworker, coach, konsulent, mentor og underviser.


Mit fokus er holistisk, ikke bare det hele menneske, men også hvem vi er og hvordan vi indgår i relationer. 


Jeg afholder sessioner med Breathwork og coaching enten som 1-2-1 eller i  grupper, begge dele både fysisk og online. Deruodver afholder jeg workshops og træningsforløb for teams, enten med udgangspunkt i åndedrættet, "Fyraftenspust", eller udfra min model - RELATE to Cultivate. 


I min faglige rygsæk har jeg bl.a. flg. uddannelser:


- ICF cert. Organisational and Relationship Systems Coach

- Transformational Breath Coach & 9D Breathmaster 

- NLP HR og Enneagram Master Coach

- Åndedrætsterapeut / Rebirther

- Inkahealer

- Organisationspsykologi

Relationship Systems Intelligence

Grundlæggende for mit arbejde med udvikling af højt performende teams er bl.a. teorien om Intelligente Relationelle Systemer (Relationship Systems Intelligence).


Udgangspunktet er et systemisk perspektiv, der ser teamet/gruppen som et dynamisk system, som samlet set er mere end blot summen af de individer, der indgår i gruppen.


Ofte fokuserer vi på den emotionelle eller sociale intelligens i udvikling og teamarbejde, men her flyttes fokus til at arbejde med og udvikle relationerne i teamet.


Når vi arbejder med teamets identitet afstemmer vi forventninger og  skaber bedre forståelse og enighed om mål og retning. Det betyder helt konkret at teams med høj RSI performer bedre og er bedre til at forankre og sikre varige forandringer.

Har dit team høj Relationel Systemisk Intelligens (RSI)?

Tegn på/konsekvenser ved lav RSI:


 • Giftige eller dysfunktionelle kommunikationsmønstre


 • Dårlig team moral og / eller stress og udbrændthed


 • Uklare eller subjektive mål


 • Konfliktundgåelse og mangel på beslutninger og løsninger


 • Mangel på kreativitet, produktivitet og team-synergi


 • Uklare roller eller rolleforvirring i teamet

Tegn på/konsekvenser ved lav RSI:


 • Fokus på hele teamet


 • Tydelig kommunikation og fælles målfokus


 • Reduceret antal konflikter mellem medarbejdere


 • Minimal modstand overfor forandringer


 • Højere medarbejdertilfredshed og mindre fravær


 • Varige og velforankrede forandrings-implementeringer

Udtalelser

Henrik J.

Målet om at sætte gruppen og grupperelationerne i spil blev klart opnået.

Drøftelserne efter at alle havde givet deres mening til kende visuelt fungerede rigtigt godt. En god og inspirerende oplevelse.

Erik V.

Måden at tænke os selv ind i et andet miljø ”metaforisk” gav en anden mulighed for at se os selv og definere vores forhold i et andet perspektiv. Det var en inspirerende og alternativ måde at tænke og reflektere på.

Rene T.

Relationsøvelserne var det mest interessante, at høre det alle sagde i tilknytning til deres standpunkt og hvordan de havde det med beslutningen, var med til at belyse nogle af de ”nuancer”, der er i vores opfattelser i gruppen.

Den største relations- og forretningsmæssige AHA oplevelse for mig var, at vi alle kender hinandens udfordringer og har en meget åben og anerkendende tilgang til hinanden.

Kontakt